USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Resources\Visuels\V4\Headers\Articles\INT\v_header_article_default.jpg

Dobrodošli na Internet stranicu posvećenu La Roche-Posay brandu i dostupnu na URL adresi www.laroche-posay.com ("Stranice").

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja kojima je uređeno korišćenje ove Internet stranice. Ukoliko koristite ovu Internet stranicu, podrazumeva se da ste u celosti prihvatili Uslove korišćenja.

Internet stranicu razvila je i objavila kompanija Cosmétique Active International, partnerska kompanija sa kapitalom od 18 630 EUR, sa registrovanim sedištem u Aveniji Predsednika Wilsona 28, 03200 Vichy, Francuska, registrovana u Sudskom registru trgovačkih društava u Cussetu pod brojem 350 760 559, adresa e-pošte: info@laroche-posay.rs (u daljem tekstu: "Kompanija" ili "mi").
Izdavački direktor: Michael PIERLOVISI

Za smeštaj i održavanje Internet stranice odgovorna je Verizon France korporacija, a svi detalji o ugovoru dostupni su pri kraju ovoga dokumenta.

1. PRISTUP STRANICI

Kako biste pristupili i koristili Stranicu morate biti stariji od 18 godina i imati dostupnu i važeću email adresu. Ako ste maloletnik/ica, potrebna je prethodna saglasnost Vaših roditelja.

Ukoliko se od Vas zahteva ispunjavanje određenih polja, označenih zvezdicom, ova polja ćete morati ispuniti pre ulaska u Stranicu. Netačne ili nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Saglasni ste da su podatci koje navodite i koji će biti sačuvani u našem sistemu informacija tačni i da su dokaz Vašeg identiteta. Molimo Vas da nas obavestite o svakoj promeni ovih podataka.

Pristup Stranici i/ili njenim pojedinim delovima može zahtevati korišćenje ličnog pristupnog koda. U tome slučaju, na Vama je da osigurate poverljivost pristupnog koda. Naravno, pristupni kod se u bilo kom trenutku može promeniti. Ali, broj pokušaja pristupa Stranici i/ili njenim pojedinim delovima može biti ograničen kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje pristupnog koda. Molimo Vas da nas obavestite o svakom neovlašćenom korišćenju pristupnog koda.

U slučaju nepridržavanja pravila opisanih u Uslovima korišćenja, zadržavamo pravo da Vam zabranimo pristup Stranici, o čemu ćemo Vas pravovremeno obavestiti. Iako se trudimo da održimo Stranicu dostupnom u svako doba, ne možemo Vam garantovati pristup u svakoj prilici. Pristup Stranici mogao bi biti otežan usled održavanja, obnove podataka ili iz drugih razloga koji su izvan naše kontrole.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Blog i pripadajući elementi (poput oznaka, slika, tekstova, videa itd.) zaštićeni su pravom intelektualnog vlasništva. Razvoj Stranice predstavlja značajno ulaganje i zajednički rad naših timova. Iz toga razloga, osim ako je drugačije izričito ovde propisano, ne dodelujemo Vam nijedno pravo osim prava korišćenja Stranice strogo u Vašu ličnu i privatnu svrhu. Zabranjeno je svako korišćenje, množenje ili predstavljanje Stranice (u celosti ili delomično) ili drugih elemenata koji pripadaju Stranici, putem bilo kog medija, u druge svrhe, uključujući, ali ne i isključivo, komercijalne svrhe. Zadržavamo pravo da Vas u izuzetnim prilikama ovlastimo za umnožavanje i/ili prezentaciju Stranice u celosti ili delovima za određeni medij. Svaki zahtev za ovlašćenje u ovome smislu mora se prethodno podneti na sledeću adresu: info@laroche-posay.rs

3. KORIŠĆENJE STRANICE

Pre svega, podsećamo Vas da korišćenje Stranice podrazumeva da raspolažete potrebnim hardverom i softverom za korišćenje Interneta.                                                   Molimo Vas da imate na umu da Internet ne dozvoljava garanciju sigurnog, dostupnog i celokupnog prenosa podataka zbog čega ne možemo snositi odgovornost u slučaju grešaka, propusta, brisanja, kašnjenja, smetnji na mreži (uključujući, ali ne i isključivo, delovanje virusa), linija komunikacije, hardvera i softvera koji nisu pod našom kontrolom ili u slučaju neovlašćene upotrebe ili moguće promene sadržaja obavljenih na ovim Stranicama.

a. Opšte obveze Korisnika

Branimo vrednosti tolerancije i poštivanja prava drugih. Iz toga razloga se ova Stranica ne sme koristiti za izražavanje rasističkih, nasilnih, ksenofobičnih, zlonamernih, opscenih ili nezakonitih primedbi.

Korišćenjem ove Stranice saglasni ste da nećete:

 • širiti uvredljiv, pogrdan, neovlašćen, zlonameran sadržaj, kršiti pravo na privatnost, podsticati nasilje i mržnju na rasnoj ili etničkoj osnovi;
 • koristiti Stranicu u političku, promotivnu ili svrhu lobiranja;
 • objavljivati promotivne ili reklamne sadržaje;
 • koristiti Prostor za diskusiju u svrhu različitu od namijenjene mu svrhe, uključujući, no ne i isključivo, u svrhu spajanja s drugim osobama;
 • širiti informacije ili sadržaj koji može uznemiriti decu i mlade;
 • preduzimati nezakonite radnje, uključujući, ali ne i isključivo, povređivanje prava u vezi sa softverom, oznaka, fotografija, slika, teksta, videa itd.
Želimo naglasiti da se svih pravila i/ili ovlašćenja morate pridržavati kod svakog sadržaja koji želite objaviti na ovoj Stranici. U skladu sa time, preporučujemo Vam da ne objavljujete sadržaj (naročito fotografije) koje prikazuju nedavna dostignuća u arhitekturi, reklamno stvaralaštvo, slike dizajna odeće na kojima se može pojaviti oznaka (inicijali, logo, zaštićena boja robne marke itd). Konačno, napominjemo da sadržaj (uključujući, ali ne i isključivo, fotografije i video snimke) koji prikazuje maloletnike neće biti prihvaćen na ovoj Stranici.

b. Posebne odredbe glede određenih dijelova

Možemo Vam omogućiti dostupnost sljedećih segmenata na ovim Stranicama: Sadržaja za preuzimanje, On-line aplikacija, Korisničkog sadržaja, Prostora za raspravu, itd. ("Segmenti").

(i) Sadržaj za preuzimanje

Sadržaj dozvoljen za preuzimanje ("Sadržaj za preuzimanje") može biti dostupan na Stranicama. Pri preuzimanju ili pri korištenju takvog Sadržaja za preuzimanje, obvezni ste postupati u skladu s ovdje navedenim Uvjetima korištenja.

Odobravamo Vam, u isključivo osobnu i privatnu svrhu korištenja, neekskluzivno i neprenosivo pravo na korištenje Sadržaja za preuzimanje bez obveze naknade autorskog prava. Svako množenje, predstavljanje, izmjena ili distribucija Sadržaja za preuzimanje ovisna je o prethodnoj dodjeli ovlasti s naše strane. Svaki zahtjev za ovakvom vrsti ovlasti mora nam se prethodno predati na sljedeću adresu: webmaster@laroche-posay.com


(i) On-line aplikacije


Sofver aplikacije ("On-line aplikacije") mogu Vam biti dostupne na ovim Stranicama. Odobravamo Vam, u isključivo osobnu i privatnu svrhu korištenja, neekskluzivno i neprenosivo pravo na korištenje On-line aplikacija bez obveze naknade autorskog prava. Obvezujete se da nećete izmijeniti, prilagoditi, umnožiti, ispravljati ili distribuirati On-line aplikacije, kao ni oznake ili natpise ili naslove postavljene na On-line aplikacijama i/ili s njim povezanim medijima.

Molimo Vas da nas o svakoj nepravilnosti koja se tiče On-line aplikacija obavijestite na sljedeću adresu: webmaster@laroche-posay.com. Potrudit ćemo se da svaku nepravilnost uklonimo u što je moguće kraćem roku.

(iii) Korisnički sadržaj

Prostor namijenjen korisničkom sadržaju, kao što su npr. tekstovi, slike, videa, itd. ("Korisnički sadržaj") može se osigurati na ovim Stranicama.

Korisnički sadržaj koji objavite na ovim Stranicama u potpunosti je Vaš odabir i isključivo Vaša odgovornost. No, podsjećamo Vas da Korisnički sadržaj ne smije biti u suprotnosti s važećim pravnim propisima ili prihvaćenim moralnim standardima te da ne smije narušavati prava drugih osoba. U skladu s navedenim, zadržavamo pravo da u bilo koje vrijeme uklonimo Korisnički sadržaj koji je očito nezakonit i/ili suprotan prihvaćenim moralnim standardima i/ili narušava prava drugih osoba.

Molimo Vas da nas o svakome Korisničkom sadržaju koji je suprotan važećim pravnim propisima i/ili moralnim standardima i/ili ovdje postavljenim načelima i/ili Korisničkom sadržaju koji narušava pravih drugih osoba, obavijestite na sljedeću adresu: webmaster@laroche-posay.com

(iv) Prostor za raspravu

Na ovim Stranicama možemo predvidjeti prostor na kojemu je dozvoljena Vaša komunikacija s drugim korisnicima ("Prostor za raspravu").

Prostor za raspravu mora se koristiti u skladu s važećim pravnim propisima, prihvaćenim moralnim standardima i ovdje postavljenim načelima te u skladu s pravima drugih osoba.

Molimo Vas da nas o svakoj komunikaciji koja se pojavi, a koja je suprotna važećim pravnim propisima i/ili prihvaćenim moralnim standardima i/ili ovdje postavljenim načelima i/ili komunikaciji koja narušava prava drugih osoba, obavijestite na sljedeću adresu:

4. INFORMACIJE KOJE SE NALAZE NA STRANICI

a. Opšte odredbe

Nastojimo da Vam osiguramo tačne i ažurirane informacije. Ipak, budući da prenos podataka i informacija Internetom ne garantuje apsolutnu tehničku pouzdanost, ne možemo garantovati tačnost svih podataka koji se nalaze na našoj Stranici.

Nadalje, želimo naglasiti kako se netačnosti i propusti u vezi sa informacijama dostupnim na našoj Stranici mogu pojaviti pre svega nedopuštenim ulaženjem trećih strana. Molimo Vas da nas o svakoj grešci ili propustu obavestite na sledeću e-adresu:

b. Informacije o proizvodima i uslugama

Osim u slučaju da drugačije nije napomenuto, proizvodi i usluge koji su Vam predstavljeni nisu deo prodajne ponude, već je reč o uopštenom predstavljanju proizvoda i usluga sa kojima smo zastupljeni u zemlji u kojoj je objavljena ova Stranica.

c. Alati za savetovanje i dijagnostiku

Saveti koji su dostupni na ovoj Stranici i/ili dijagnostički alati su jednostavne simulacije čiji je cilj prikupljanje stručnih saveta o kozmetici.
Indikativne informacije koje oni donose ni na koji način ne zamenjuju lekarsku dijagnozu ili klinički pregled, kao ni lekarskii tretman.
Stoga, ne možemo garantovati potpuno zadovoljstvo savetima koji proizilazi iz korišćenja takvih alata, kao ni preuzeti odgovornost za Vašu korist od navedenog. 

Za sve dodatne informacije ili u slučaju dilema, preporučujemo Vam da konsultujete svog lekara i/ili pišete nam na sledeću adresu: 

d. Hipertekstualni linkovi

Hipertekstualni linkovi primenjeni na Stranici mogu Vas odvesti do internet stranica trećih strana čiji sadržaj mi ne kontrolišemo. Zato su ovi hipertekstualni linkovi uključeni u našu Stranicu kako bi Vam se olakšalo korišćenje Interneta, a posećivanje ovih internet stranica trećih strana u potpunosti je Vaš izbor i isključivo Vaša odgovornost.

Ukoliko želite da kreirate hipertekstualne linkove na ovoj Stranici, morate nam poslati prethodni zahtev za ovlašćenje na sledeću adresu:

e. Cookies

Cookies su male datoteke postavljene na Vašem računaru tokom Vaše navigacije internet stranicom (npr. sadržaji koje ste pregledali, datum i vreme pregleda itd.) i koji se mogu iščitati tokom Vaše posete istoj internet strani.

Kako biste imali veću korist od funkcionlanosti Stranica, preporuča se postavljenje postavki na prihvaćanje cookiesa. Želimo naglasiti kako nam cookiesi ne dozvoljavaju identifikaciju Vas kao korisnika te da informacija koju cookiesi pamte ostaje pohranjena u Vašem računalu šest mjeseci.

Kako biste imali veću korist od funkcionlanosti Stranica, preporučuje se postavljanje podešavanja na prihvatanje cookiesa. Želimo naglasiti kako nam cookiesi ne dozvoljavaju identifikaciju Vas kao korisnika i da informacija koju cookiesi pamte ostaje sačuvana u Vašem računaru šest meseci. Ipak, u skladu sa preporukama francuske Uprave za zaštitu podataka, obaveštavamo Vas da podešavanje cookiesa možete sprečiti tako što ćete svoj pretraživač podesiti na taj način (informacije su dostupne na http://www.cnil.fr, pod naslovom  "cookies").

5. PRIVATNOST I LIČNI PODATCI

Lične podatke o Vama možemo prikupiti naročito kada: (i) se registrujete za određenu uslugu; (ii) preuzmete Sadržaj za preuzimanje; (iii) koristite Segment i/ili dijagnostički alat; (iv) registrujete se za igru/takmičenje; (v) pošaljete nam email; (vi) odgovorite na anketu ili studiju. Ovako prikupljeni lični podaci biće predmet automatske obrade podataka i mogu se koristiti na jedan od sledeća tri načina:

 • tatističke studije: prikupljamo i proučavamo Vaše lične podatke sa ciljem određivanja Vašeg profila i bolje prilagođavanja naših uslugama Vašim očekivanjima. Ovi statistički podatci su strogo poverljivi;
 • Praćenje veze sa potrošačem: ako nam pošaljete poruku, podatak će se sačuvati i iskoristiti za odgovor na Vaš zahtev i kako bi se osiguralo praćenje
 • Pružanje usluga: slanje biltena, pristup određenim prostorima namenjenim savetovanju itd.
 • Osim navedenog, i isključivo u slučaju da ste nas označavanjem predviđene kućice ovlastili za to, Vaše podatke možemo prosleđivati našim partnerima.
U skladu sa odredbama Izmena i dopuna Zakona Br. 78-17 od 6. januara 1978, imate pravo pristupa, ispravka, prigovora ili brisanja podataka koji se odnose na Vas. Kako biste ostvarili ovo pravo, dovoljno je poslati nam email s dokazom Vašem identiteta na sledeću adresu: 

6. IZMENA STRANICE I DOPUNA USLOVA KORIŠĆENJA

Zadržavamo pravo izmene sadržaja i informacija koji se nalaze na ovoj Stranici kao i pravo dopune Uslova korišćenja, uključujući, ali ne i isključivo, usklađivanje sa pravnim propisima koji stupe na snagu i/ili kako bismo unapredili Stranicu. Svaka izmena i/ili dopuna biće uključena u ove Uslove korišćenja.

7. SMEŠTAJ I ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE

Stranice su smeštene i održavane od strane Verizon France korporacije, sa registrovanim sedištem na adresi Tour Franklin, 100/101 Terrasse Boieldieu - La Défense - 92800 Puteaux Francuska, Siret 398 517 169 RCS Nanterre.

NADLEŽNOST

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (Francuska)
DRUŠTVENI KAPITAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel : +33 (2) 43 14 10 10

 • Facebook

LA ROCHE-POSAY PREPORUČUJE:

See all articles