REČNIK POJMOVA : 
Fototip

Da li postoji pojam iz polja dermatologije i kozmetike koji ne razumete? Želite li da saznate šta znači? Pogledajte potpunu definiciju iz La Roche-Posay rečnika.

open menu
Nazad na listu pojmova «Dečja koža i sunce »

Fototip

Fototipovi se koriste za individualnu klasifikaciju prema reakcijama kože na izloženost suncu. Postoji šest različitih tipova: fototip I: mlečno bela put (crvena kosa) koja uvek izgori i nikad ne tamni, sa dosta pega; fototip II: svetla put koja uvek izgori, ali ponekad postigne blagi ten sa brojnim pegama; Fototip III: svetla do srednje svetla put koja ponekad izgori i uvek potamni (srednji ten) sa ponekom pegom; fototip IV: srednje tamna put koja nikad ne izgori i uvek potamni (tamni ten) bez pega; fototip V: smeđa put koja nikad ne izgori i uvek potamni (jako tamna put), bez pega; fototip VI: crna put koja nikad ne izgori, bez pega.

Ostali članci

Sadržaj na temu Dečja koža i sunce