REČNIK POJMOVA : 
Fotoosetljivost

Da li postoji pojam iz polja dermatologije i kozmetike koji ne razumete? Želite li da saznate šta znači? Pogledajte potpunu definiciju iz La Roche-Posay rečnika.

open menu
Nazad na listu pojmova «Sunce za sve »

Fotoosetljivost

Fotoosetljivost - porast osetljivosti kože na UV zračenje, česta je zbog hemijskih sastojaka ili medicinskih lekova. Pojavljuje se kao osip. Fotoosetljivost može imati nepoznat uzrok, biti izazvana spoljašnjim (parfem) ili unutrašnjim (lek) faktorom ili biti genetski nasleđena.

Ostali članci

Sadržaj na temu Sunce za sve