REČNIK POJMOVA : 
Sunčev kapital

Da li postoji pojam iz polja dermatologije i kozmetike koji ne razumete? Želite li da saznate šta znači? Pogledajte potpunu definiciju iz La Roche-Posay rečnika.

open menu
Nazad na listu pojmova «Sunce za sve »

Sunčev kapital

Sunčev kapital može se povezati sa skladištem iz kojeg se crpe zalihe svaki put kada je koža izložena suncu. Dopušta nam da se borimo protiv delovanja određene količine ultraljubičastih zraka kroz naš život. Kad je taj kapital iscrpljen, koža se više ne može braniti od okrutnog sunca i oštećene ćelije se više ne oporavljaju.

Ostali članci

Sadržaj na temu Sunce za sve